Mentorálás

A mentor szó a görög és mitológiából ered: Mentór Odüsszeusz barátja és tanácsadója volt Trójában és a hazafelé vezető úton, a mentosz szó maga pedig szándékot jelent.

Mentori tevékenységünk során célunk partnereink támogatása, együttműködő, cselekvő segítése. Kiemelt célcsoportunk a pedagógusoké, akikben elsősorban azt szeretnénk tudatosítani, hogy a legjobb megoldások többnyire már a kezük ügyében vannak, ők a saját munkájuk legjobb szakértői. Mi ezek felismerésében, a hozzáférésben és a helyzetspecifikus alkalmazásban támogatjuk őket. Segítjük az ismeretek szakszerű alkalmazását, esetleges belső ellenállásaik, elakadásaik feltárását, kezelését és az innovatív kérdések, kreatív ötletek megfogalmazását.

Akkor vagyunk elégedettek, ha a képzéseinken tanultak mind az oktatásszervezésben, mind a tanórákon és az értékelésben gyümölcsöző módon valósulnak meg.

Elősegítjük

  • a pedagógusok módszertani fejlődését 
  • korszerű eszközök bevonását
  • a tanultak beépítését az intézmények pedagógiai programjaiba
  • a folyamatos tudásmegosztást 

Szándékunk a közös munka során:

  • együttgondolkodás
  • a mentori segítségnyújtás igénybevételének bátorító elfogadtatása az oktatásban
  • a résztvevők belső motivációjának erősítése a szakmai önfejlesztésben

Mentoraink nagy tapasztalattal rendelkező, magasan képzett szakemberek, akik a fejlesztési folyamat során biztosítják a mentoráltak számára az állandó szakmai reflexiót mind a tartalom, mind a technikai megvalósítás szempontjából.

Gondoskodunk arról, hogy a képzés, fejlesztés tapasztalatai szélesebb szakmai közösség fórumain is hozzáférhetők, megoszthatók legyenek.

Az együttműködés során időről időre online kérdőívek segítségével biztosítjuk a projekt valamennyi szereplője számára a szakmai tervben vállalt  közös munkára való reflektálást, a kérdések, megoldandó feladatok áttekintésének lehetőségét. Rákérdezünk, hogy a résztvevők miként látják a fejlesztés tartalmi, technikai megvalósításában saját szerepüket, eredményességüket.