Szolgáltatásaink

Intézményi, szervezeti fejlesztés és szervezés. 
Fókuszban az oktatás és esélyegyenlőség.

Szolgáltatásaink

Intézményi, szervezeti fejlesztés és szervezés. 
Fókuszban az oktatás és esélyegyenlőség.

Tanácsadás

Közössen felrajzoljuk a lehetséges irányokat, az elmozdulás lehetőségeit.

Pályázati monitoring

Az eszköz, amivel biztosítjuk a hatékony és pontos munkát.

Mentorálás

Együttműködő, cselekvő segítség szeretnénk lenni!

Pályázat megvalósítás

Gyakorlati segítség - értékekkel

Tanácsadás

Közössen felrajzoljuk a lehetséges irányokat, az elmozdulás lehetőségeit.

Projektek, európai uniós és egyéb pályázatok megvalósításában:

Üzleti fejlesztés:

Egyéni – munkaerő piaci tanácsadás. Toborzási tapasztalatainkra alapozva díjmentes tanácsadást nyújtunk. Kiemelt területek:

Szervezetfejlesztés:

A jobban működő szervezetről való elképzelések és lehetőségek legtöbbször ott vannak a szervezet tagjaiban, mert valójában ők látják és időnként még tapasztalják is mi és hogyan lenne jó, de ezt nem mindig veszik észre, miként az ismert mondásban, hogy “nem látjuk a fától az erdőt”. Mi abban segítünk a velünk együtt dolgozóknak és  gondolkodóknak, hogy ezt a belső tudásukat pontosan meg tudják fogalmazni, ezért megtalálják és hasznosítják.  És ahogy a munkatárs kiválasztási folyamatokban, itt a szervezeti tanácsadás és fejlesztésben is törekszünk arra, hogy a lehetséges döntéseket adat alapon vigyük a döntéshozók elé. A döntésekhez szükséges információkat (pontosabban az ezek előállításához szükséges adatokat) az érintett munkatársak tapasztalata és tudása alapján tárjuk a vezetők elé, a megfogalmazott célok tükrében. Így a mérések és elemzések elkészültének a végére már maga a szervezet tagjai, megfelelő szinteken elhelyezkedő vezetői tudják megfogalmazni, hogy az elérni kívánt célokhoz milyen  lépésekre van szükségük ott az adott helyen. Mi abban segítjük őket, hogy ezeket ne csak megfogalmazni tudják, hanem a közös munkafolyamat részeként megalkotni és bevezeteni, majd működtetni. 

Támogatjuk az alábbiakat:

Mi úgy gondoljuk, hogy ezek a jó tanács ismérvei:

Valódi igényre valódi kérdésre irányul.
Tükröt tart a jelen helyzetről.
Irányokat mutat, felrajzolja az elmozdulás lehetőségeit.
Nem sablonokkal dolgozik, hanem egyénre, szervezetre szabott.

Tanácsadási folyamat világos célokkal és időtartammal rendelkező folyamat, ahol a eredmény mérhető és elérhető.

Szakembereink hiteles tanácsadók, mert saját az adott területen szerzett  sokéves, gyakran évtizedes tapasztalataikra épül.

A tanácsadóink:
Emberségük és empátiájuk szűrőjén átszűrve segítenek.

Minemellet validált mérési eszközökkel támogatják meg a tanácsadási folyamatot.

Bármilyen hibára vagy elakadásra a tanulás és fejlődés lehetőségeként tekintenek.

Kompetencia határokat világosan láthatóvá teszik. 

Abban és annyira segítenek amenyire a tanácsot kérőnek szüksége van és a változás súlyát el tudja hordozni az adott pillanatban.

Pályázati monitoring

Az eszköz, amivel biztosítjuk a hatékony és pontos munkát.

A monitoring során a pályázat megvalósítóit támogatjuk vállalásaik maraéktalan megvalósításáért. Ennek részeként támogatást nyújtunk a minőségbiztosítás területén,

Mentorálás

Együttműködő, cselekvő segítség szeretnénk lenni!

A görög mitológiában Mentór, Odüsszeusz barátja és tanácsadója volt Trójában és az onnan hazafelé vezető úton. A mentosz szó pedig szándékot jelent.Mentori tevékenységünk során célunk partnereink együttműködő, cselekvő segítése. Kiemelt célcsoportunk a pedagógusoké, akikben elsősorban azt szeretnénk tudatosítani, hogy a legjobb megoldások többnyire már a kezük ügyében vannak, ők a saját munkájuk legjobb szakértői. Mi ezek felismerésében és a helyzetspecifikus alkalmazásban támogatjuk őket. Segítjük az ismeretek szakszerű alkalmazását, esetleges belső ellenállásaik, elakadásaik feltárását, kezelését és az innovatív kérdések, kreatív ötletek megfogalmazását.

Akkor vagyunk elégedettek, ha a képzéseinken tanultak mind az oktatásszervezésben, mind a tanórákon és az értékelésben gyümölcsöző módon valósulnak meg.

Elősegítjük:

Szándékunk a közös munka során:

Mentoraink nagy tapasztalattal rendelkező, magasan képzett szakemberek, akik a fejlesztési folyamat során biztosítják a mentoráltak számára az állandó szakmai reflexiót mind a tartalom, mind a technikai megvalósítás szempontjából.

Gondoskodunk arról, hogy a képzés, fejlesztés tapasztalatai szélesebb szakmai közösség fórumain is hozzáférhetők, megoszthatók legyenek.

Az együttműködés során időről időre online kérdőívek segítségével biztosítjuk a projekt valamennyi szereplője számára a szakmai tervben vállalt  közös munkára való reflektálást, a kérdések, megoldandó feladatok áttekintésének lehetőségét. Rákérdezünk, hogy a résztvevők miként látják a fejlesztés tartalmi, technikai megvalósításában saját szerepüket, eredményességüket.

Pályázat megvalósítás

Gyakorlati segítség – értékekkel

Projektek  és európai uniós pályázatok megvalósításában több éves tapasztalattal rendelkezünk az alábbi területeken:

Értékek és elvek amelyek tevékenységünk fókuszában állnak:

Le tudjuk venni a terhet a válladról, megvalósítjuk helyetted az alábbi feladatokat
hogy a kitűzött szakmai célokra koncentrálhass.

Miért bízd ránk?

Mentorálás
0
Sikeresen megvalósított projeket
0
Monitoring beszámoló
0