Számunkra legfontosabb érték az Ember!

„A munka az embernek Istentől kapott hivatása a világmindenség teremtése céljából”. Kéz a kézben ez is sikerül! 

Küldetésünk

Munkánk legfőbb mozgatórugói a magas szakmai minőség és a tartalmas emberi kapcsolatok. “Contemplata aliis tradere” – Ebből a dominikánus jelmondatból kiindulva végezzük munkánkat:
Megalapozott, mélyen átgondolt, párbeszédben született felismerésekre építünk a hosszú távú eredményekért.

Legfontosabb érték az ember!

Egy ember számunkra nem kizárólag munkaadó vagy munkavállaló, hanem valaki, aki megélhetést szeretne biztosítani magának és a családjának, hasznos tagja szeretne lenni egy csapatnak vagy éppen a csapatába keres egy együttműködő munkatársat. A Domini Caniban az a célunk, hogy ezt nap mint nap megéljük:

 • Egymás között munkatársakként;

Ezért értő figyelemmel és kedvességgel igyekszünk egymás felé fordulni, munkánkban pedig kezdeményezőek és alázatosak szeretnénk lenni.

 • A ránk bízottak felé és velük együtt.

Meggyőződésünk és sokéves tapasztalatunk, hogy az emberközpontú, emberséges gondolkodás nem csak a jó érzés szintjén és a magánéletben visz előre, de a gazdasági világban is kifizetődő út. Szívből reméljük, hogy ebben például tudunk másoknak is szolgálni.

Ezek azok az értékek, amikben szeretnénk mi is napról napra fejlődni és hitelesen képviselni őket kapcsolatainkban és munkánkban egyaránt. Ezzel a meggyőződéssel szeretnénk segíteni és szolgálni embereket, közösségeket,
szervezeteket.

Ugyanakkor látjuk meddig terjed egy segítő felelőssége: azokat tudjuk támogatni, akiknek megvan a belső igénye a
fejlődésre és változtatásra. Őket feketén-fehéren, valódi tettekkel és tanácsokkal segítjük, nem beszélünk félre.
Megfogható és elérhető célokat fogalmazunk meg, és nem engedjük el megbízóink kezét, amíg elégedetten nem tudunk
mindketten tekinteni az elért eredményekre.

Cégünk neve metaforikus szójáték: Alapítónk élete egy fontos szakaszában a pesti domonkos “dominikánus” templom közösségéhez tartozott. Gyenge latinnal pedig a domini cani, azaz Isten kutyáihoz hasonlítjuk magunkat, akik elugatják a mondandójukat, aztán a hallgatóra bizzák, hogy mit kezd vele. 

JÓT, JÓL, JOBBAT ÉS EGYRE JOBBAN, mert a legfontosabb érték az Ember!

Értékeink és erősségeink

Integrált HR és fejvadászat területen dolgozó szakemberekként megfelelünk az általános elvárásoknak:

 • Teljes körű diszkrécióval dolgozunk.
 • Garanciát vállalunk.
 • Sikerdíjas rendszerben dolgozunk.
 • Kapcsolati rendszerünket folyamatosan bővítjük és ápoljuk.
 • HR területen szerzett tapasztalatokra alapozva dolgoztuk ki módszertanunkat.

Ugyanakkor:

 • A minőséget fontosabbnak tartjuk a gyorsaságnál, ezért bár igyekszünk minél
  hamarabb elvégezni a munkákat, arra kiemelten figyelünk, hogy jól végezzük azt el.
 • Az új munkatárs hosszú távú megtartásának érdekében minden esetben legalább
  kettő, de inkább több előszűrt jelöltet mutatunk be a megbízónak, így az ő kezében
  van a döntés, hogy kit választ a csapatába.
 • Iparági ismereteink és tapasztalataink kiemelkedőek az alábbi területeken:
  • felsőoktatás
  • kulturális intézmények, szervezetek
  • nonprofit szervezetek
  • egyházi szervezetek és intézmények
  • építőipar
  • egészségipar és gyógyszeripar (stratégiai partnereinkkel közösen)
  • magas szintű adminisztráció és irodavezetés

Miért válasszon minket?

 • Értékes emberi kapcsolat – minden szinten erre építünk.
 • Egyedi bánásmód – a megrendelő igényeire szabott folyamat.
 • Figyelmes kommunikáció és folyamatos, hatékony visszajelzés.
 • Adat alapú munkahelyi attitűdmérés a megalapozott döntés érdekében.
Mentorálás
0
Sikeresen megvalósított projeket
0
Monitoring beszámoló
0

Munkatársak

Eredeti végzettségem történelem-földrajz szakos tanár. Pedagógusként kerültem a felsőoktatás világába, ahol 10 éven át főleg posztgraduális és felnőtt képzések szervezésével és fejlesztésével foglalkoztam, mint e területek menedzsere és vezetője.

Ezt követően – addigi munkáim folytatása mellett – az alap-és középfokú oktatásban is dolgoztam szakértő, vezető munkatársként, majd az üzleti szférában egyházi szervezetek gazdálkodásának támogatásával foglalkoztam.

A Domini Cani alapító tulajdonosaként és ügyvezetőjeként azt szeretném, hogy partnereinket szakértelemmel, hozzáértéssel segítsük céljaik elérésében, különösen az új munkatársak megtalálásában, kiválasztásában, szervezeti működésük kialakításában és fejlesztésében. Mindezekhez háttér szolgáltatásokat és oktatási tanácsadást is nyújtunk.

Bángi-Magyar Attila
ügyvezető

Csilléry Edit
szakértő ügyvivő munkatárs

Szociológus és történelem szakos tanár vagyok. Tapasztalatot szereztem társadalomkutatás területén. Munkám középpontjában a minőség és az emberközpontúság biztosítása áll. 

A Domini Cani-ban az Európai Uniós projekthez kapcsolódó feladatok ellátását végzem, ezek ügyvitele és minőségbiztosítása hozzám tartozik. Esélyegyenlőségi területen szakértőként és mentorként tevékenykedem, mert legfontosabb érték az Ember!

Kontrollingban, pénzügyi kérdésekben és irodai háttér biztosításával támogatom kollégáimat, hogy teljes mértékben az ügyfelekre koncentrálhassanak. 

Végzettségemet nézve humánerőforrás menedzser, szociológus vagyok, ha hivatásról beszélünk, akkor a HR szakma és az emberi kapcsolatok elkötelezettje, a munkaadót és munkavállalót összekötő híd.

Közel 20 év  munkavállalóként eltöltött idő alatt különböző pozíciókban  dolgoztam kkv, nonprofit, valamint közigazgatási szektorba tartozó szervezeteknél. 

HR tanácsadói szerepemben olyan vállalatok, vállalkozások és vezetők együttműködő partnere szeretnék lenni, akik az üzleti siker és a hosszú távú eredményesség kiindulópontjának és kulcs tényezőjének tartják az embereket, a munkatársakat, hisz legfontosabb érték az Ember!

A munkám során hiszem, vallom, tapasztalom és gyakorlom is: Ha az emberek egymással és önmagukkal az együttműködés útját választják, akkor olyan eredmény, siker születik, amihez mindenki saját erősségeivel és küldetése sajátos látásmódjával járul hozzá.

M. Csikai Andrea
HR tanácsadó és üzletfejlesztő munkatárs

Kuslits Zsófia
projekt ügyvivő és
marketing szakértő munkatárs

Generalista bölcsészként a Domini Cani-ban sokféle feladatot végzek. Egyik oldalon részt veszek az Európiai Uniós projektek ügyvitelében, másik oldalon a marketing folyamatokat támogatom.

Emellett a Di Bosco projektben is aktív szerepet vállalok, ami azért nagy öröm számomra, mert ebben a projektben kiemelten megjelennek a nekem fontos értékek: odafigyelés egymásra és a környezetünkre.

Ügyfelek akik belénk vetették bizalmukat!

Istenünk, jóságos Atyánk! Te az embereknek úgy adtad a munkát, hogy állandó együttműködéssel előbbre juthassanak. Add kérünk, hogy minden munkánk végzésében Irántad gyermeki lélekkel, másokkal testvéri szeretettel élhessünk, Krisztus, a mi Urunk által!